«Κανένας Μόνος στην πανδημία»

«Κανένας Μόνος στην πανδημία»

«Κανένας Μόνος στην πανδημία» Η παρούσα δράση αποσκοπεί στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κατ’ οίκον βοήθεια στο γενικό πληθυσμό μέσω συμβουλευτικής από εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε θέμα που αφορά την ψυχική του υγεία, ξεπερνώντας γεωγραφικές ή άλλου είδους...
LOcal Alliance for INtegration (LION). Τοπικές συμμαχίες για την ενσωμάτωση

LOcal Alliance for INtegration (LION). Τοπικές συμμαχίες για την ενσωμάτωση

Περίοδος υλοποίησης: Το έργο LION ξεκίνησε το Δεκεμβρίου του 2017 και έχει διάρκεια: 24 μήνες.  Το έργο: Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της ενεργής συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών σε σημαντικές πτυχές της κοινωνίας. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος των...
Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και παιδο – ψυχιατρικών υπηρεσιών

Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και παιδο – ψυχιατρικών υπηρεσιών

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η αρχική διάρκεια του προγράμματος ήταν ένα έτος με έναρξη υλοποίησης τον Αύγουστο του 2016, εν συνεχεία το πρόγραμμα δέχθηκε τρίμηνη παράταση έως και Νοέμβριο του 2017 και πρόσφατα υπεγράφη συνέχιση του έργου έως και τον Δεκέμβριο του 2018. ΤΟ...
Μοντέλα για την συμμετοχή των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στην υγεία

Μοντέλα για την συμμετοχή των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στην υγεία

ΠΕΡIΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ: Το έργο MyHealth ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017 και έχει διάρκεια τριών ετών. TΟ EΡΓΟ: Ο κύριος σκοπός του έργου MyHealth είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων, που ήρθαν πρόσφατα στην Ευρώπη, στην υγειονομική...
Following their footsteps – Ακολουθώντας τα βήματά τους

Following their footsteps – Ακολουθώντας τα βήματά τους

https://www.epim.info/ΠΕΡIΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ: Το έργο “Ακολουθώντας τα βήματά τους” ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2017. ΤΟ ΕΡΓΟ: Είχε ως στόχο την ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των...