05/2017 - 06/2020

Μοντέλα για την συμμετοχή των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στην υγεία
ΠΕΡIΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ:

Το έργο MyHealth ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017 και έχει διάρκεια τριών ετών.

TΟ EΡΓΟ:

Ο κύριος σκοπός του έργου MyHealth είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων, που ήρθαν πρόσφατα στην Ευρώπη, στην υγειονομική περίθαλψη διαμέσου της ανάπτυξης και εφαρμογής μοντέλων που βασίζονται στην τεχνογνωσία ενός ευρωπαϊκού διεπιστημονικού δικτύου. Το MyHealth θα επικεντρωθεί στις γυναίκες και τους ασυνόδευτους ανηλίκους που ήρθαν πρόσφατα στην Ευρώπη (λιγότερο από πέντε χρόνια).

Πιο συγκεκριμένα το έργο έχει ως στόχους:

 • Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, διαδραστικού χάρτη που θα αναφέρει τους φορείς/ οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, νομικές και οργανωτικές πτυχές των συστημάτων υγείας στις χώρες εταίρους και τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία
 • Το σαφή καθορισμό των υφιστάμενων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
 • Τον καθορισμό και την ανάπτυξη στρατηγικών παρέμβασης για θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία καθώς και μεταδοτικών και μη μεταδοτικών ασθενειών που χρησιμοποιούν μια κοινοτική προσέγγιση για την υγεία.
 • Την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας που θα υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά εργαλεία και θα ενισχύει την ανάπτυξη εφαρμογών για την υγεία
 • Την πιλοτική εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών και μοντέλων στο νοσοκομείο που συμμετέχει στην κοινοπραξία
 • Την εκπαίδευση βασικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας

Το έργο αναπτύσσεται από μία κοινοπραξία έντεκα φορέων από εφτά διαφορετικές χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φορείς που συμμετέχουν είναι οι παρακάτω:

 • Fundacio Hospital Universitari Vall D’hebron-Institut de Recerca (VHIR), Ισπανία
 • Institut Catala de la Salut (ICS-HUVH), Ισπανία
 • Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, Ελλάδα
 • Migrantas, Γερμανία -Migrants Resource Centre (MRC), Αγγλία
 • European Institute of Women’s Health (EIWH), Ιρλανδία
 • University of Greenwich (UoG), Αγγλία
 • Asserta Global Healthcare Solution (Asserta), Ισπανία ­
 • Fakultni Nemocine U Sv. Anny V Brne (FNUSA), Τσεχία
 • ­Regione Emilia Romagna (RER), Ιταλία
 • ­Charite­Universitaets medizin Berlin (CHARITÉ), Γερμανία

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: www.healthonthemove.net

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Υγείας (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

www.healthonthemove.net

Συν-ειρμός Αθήνα

Ι. Δροσοπούλου 72,  112 57 Αθήνα

w

210 86 16 280, 210 86 16 266

info@syn-eirmos.gr

Συν-ειρμός Τρίκαλα

Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ 18 (περιοχή ΔΕΗ), Τρίκαλα, Ελλάδα

w

24310-73385

km@syn-eirmos.gr

Ακολουθήστε μας

© Copyright 2024 www.shape.com.gr - All Right's Reserved