Παροχή νομικής υποστήριξης, διασύνδεση με την κοινότητα και ψυχοκοινωνική στήριξη

Παροχή νομικής υποστήριξης, διασύνδεση με την κοινότητα και ψυχοκοινωνική στήριξη

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο είχε διάρκεια από τον Αύγουστο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2017. ΤΟ ΕΡΓΟ: Το συγκεκριμένο έργο είχε ως κύριους στόχους: την παροχή νομικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε άτομα που είχαν ανάγκη διεθνούς προστασίας τη διασύνδεση με την...
CARE. Κοινή προσέγγιση για την υγεία των προσφύγων και των άλλων μεταναστών

CARE. Κοινή προσέγγιση για την υγεία των προσφύγων και των άλλων μεταναστών

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο “CARE” είχε διάρκεια ενός έτους (Απρίλιος 2016-Μάρτιος 2017). ΤΟ ΕΡΓΟ: Το  “CARE” αποσκοπούσε στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης της κατάστασης των προσφύγων και των μεταναστών καθώς και στην υποστήριξη της προσαρμογής της κατάλληλης...
Προμηθέας ΙΙ – Ενισχύοντας την Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα»

Προμηθέας ΙΙ – Ενισχύοντας την Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο Προμηθέας ΙΙ ξεκίνησε τον Απρίλιος 2015 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016 και αποτελεί την συνέχιση του έργου Προμηθέας Ι. ΤΟ ΕΡΓΟ: … αποτέλεσε τη συνέχιση του Προμηθέας Ι. Ο στόχος του “Προμηθέας II” ήταν να ενισχυθεί περαιτέρω το...
«Στην γραμμή των οριζόντων» Προγράμματα τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

«Στην γραμμή των οριζόντων» Προγράμματα τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο είχε διάρκεια δύο χρόνια, από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2016. ΤΟ ΕΡΓΟ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» δημιουργήθηκε με σκοπό την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης «Ενίσχυση κοινωνικού κεφαλαίου για την απασχόληση...
«Υποστήριξη των επαγγελματιών και των εθελοντών που εργάζονται με νεοεισερχόμενους πρόσφυγες»

«Υποστήριξη των επαγγελματιών και των εθελοντών που εργάζονται με νεοεισερχόμενους πρόσφυγες»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο είχε διάρκεια ενός μήνα, από 1 Ιουνίου έως 31 Ιουνίου 2016. Οι δράσεις συνεχίστηκαν μετά από τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με την διεθνή ΜΚΟ International Medical Corps. ΤΟ ΕΡΓΟ: Το έργο απευθυνόταν σε επαγγελματίες και εθελοντές που...
Είμαστε όλοι πολίτες – Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους

Είμαστε όλοι πολίτες – Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο είχε διάρκεια 19 μήνες, από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Μάρτιο του 2016. ΤΟ ΕΡΓΟ: Το έργο αφορoύσε στην παροχή υποστηρικτικών, συνοδευτικών και νομικών υπηρεσιών σε θύματα εγκλημάτων μίσους και παρέμβαινε στην αναγνώριση, καταγραφή και...