Τα έργα μας

ΤρίκαλαΑθήνα

Συν-Ειρμός

Έργα στην Αθήνα

Στην Αθήνα βρίσκεται το υποκατάστημα της εταιρείας. Στην Αθήνα η Συν-Ειρμός λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ”, μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για πρόσφυγες και μετανάστες. Το Βαβέλ είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας στην Αθήνα, ενώ παράλληλα υλοποιούνται διάφορες δράσεις ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες και παιδιά.

Συν-Ειρμός Έργα στην  Αθήνα

Στην Αθήνα βρίσκεται το υποκατάστημα της εταιρείας. Στην Αθήνα η Συν-Ειρμός λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ”, μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για πρόσφυγες και μετανάστες. Το Βαβέλ είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας στην Αθήνα, ενώ παράλληλα υλοποιούνται διάφορες δράσεις ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες και παιδιά.

Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ”

Δείτε περισσότερα

ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΑΘΗΝΑ

Έργα σε εξέλιξη:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας ψυχικής υγείας σε ανθρώπους με εμπειρίες βασανιστηρίων και βίας.

Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ παρέχει αδιαλείπτως από τον Μάρτιο του 2013 εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας ψυχικής υγείας σε ανθρώπους με εμπειρίες βασανιστηρίων και βίας. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ψυχιατρική και ψυχολογική εκτίμηση, ψυχιατρική παρακολούθηση, ψυχολογική...

Διαβάστε Περισσότερα
EU-MiCare: Εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων

EU-MiCare: Εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων

  Το πρόγραμμα EU-MiCare στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες ψυχικής υγείας των μεταναστών και των προσφύγων. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και άλλους επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται...

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΑΘΗΝΑ

Έργα που έχουν ολοκληρωθεί:

«Κανένας Μόνος στην πανδημία»

«Κανένας Μόνος στην πανδημία»

«Κανένας Μόνος στην πανδημία» Η παρούσα δράση αποσκοπεί στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κατ’ οίκον βοήθεια στο γενικό πληθυσμό μέσω συμβουλευτικής από εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε θέμα που αφορά την ψυχική του υγεία, ξεπερνώντας γεωγραφικές ή άλλου είδους...

Διαβάστε Περισσότερα
LOcal Alliance for INtegration (LION). Τοπικές συμμαχίες για την ενσωμάτωση

LOcal Alliance for INtegration (LION). Τοπικές συμμαχίες για την ενσωμάτωση

Περίοδος υλοποίησης: Το έργο LION ξεκίνησε το Δεκεμβρίου του 2017 και έχει διάρκεια: 24 μήνες.  Το έργο: Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της ενεργής συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών σε σημαντικές πτυχές της κοινωνίας. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος των...

Διαβάστε Περισσότερα
Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και παιδο – ψυχιατρικών υπηρεσιών

Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και παιδο – ψυχιατρικών υπηρεσιών

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η αρχική διάρκεια του προγράμματος ήταν ένα έτος με έναρξη υλοποίησης τον Αύγουστο του 2016, εν συνεχεία το πρόγραμμα δέχθηκε τρίμηνη παράταση έως και Νοέμβριο του 2017 και πρόσφατα υπεγράφη συνέχιση του έργου έως και τον Δεκέμβριο του 2018. ΤΟ...

Διαβάστε Περισσότερα
Μοντέλα για την συμμετοχή των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στην υγεία

Μοντέλα για την συμμετοχή των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στην υγεία

ΠΕΡIΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ: Το έργο MyHealth ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017 και έχει διάρκεια τριών ετών. TΟ EΡΓΟ: Ο κύριος σκοπός του έργου MyHealth είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων, που ήρθαν πρόσφατα στην Ευρώπη, στην υγειονομική...

Διαβάστε Περισσότερα
Following their footsteps – Ακολουθώντας τα βήματά τους

Following their footsteps – Ακολουθώντας τα βήματά τους

https://www.epim.info/ΠΕΡIΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ: Το έργο “Ακολουθώντας τα βήματά τους” ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2017. ΤΟ ΕΡΓΟ: Είχε ως στόχο την ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των...

Διαβάστε Περισσότερα
Παροχή εκπαίδευσης και εποπτείας σε προσωπικό του ΔΟΜ

Παροχή εκπαίδευσης και εποπτείας σε προσωπικό του ΔΟΜ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο είχε διάρκεια από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2017. ΤΟ ΕΡΓΟ: Το έργο είχε δύο βασικούς στόχους: Την παροχή εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και εποπτείας στους επαγγελματίες που εργάζονται σε καθημερινή βάση στις Ανοιχτές...

Διαβάστε Περισσότερα
Παροχή νομικής υποστήριξης, διασύνδεση με την κοινότητα και ψυχοκοινωνική στήριξη

Παροχή νομικής υποστήριξης, διασύνδεση με την κοινότητα και ψυχοκοινωνική στήριξη

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο είχε διάρκεια από τον Αύγουστο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2017. ΤΟ ΕΡΓΟ: Το συγκεκριμένο έργο είχε ως κύριους στόχους: την παροχή νομικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε άτομα που είχαν ανάγκη διεθνούς προστασίας τη διασύνδεση με την...

Διαβάστε Περισσότερα
CARE. Κοινή προσέγγιση για την υγεία των προσφύγων και των άλλων μεταναστών

CARE. Κοινή προσέγγιση για την υγεία των προσφύγων και των άλλων μεταναστών

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο “CARE” είχε διάρκεια ενός έτους (Απρίλιος 2016-Μάρτιος 2017). ΤΟ ΕΡΓΟ: Το  “CARE” αποσκοπούσε στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης της κατάστασης των προσφύγων και των μεταναστών καθώς και στην υποστήριξη της προσαρμογής της κατάλληλης...

Διαβάστε Περισσότερα
Προμηθέας ΙΙ – Ενισχύοντας την Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα»

Προμηθέας ΙΙ – Ενισχύοντας την Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο Προμηθέας ΙΙ ξεκίνησε τον Απρίλιος 2015 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016 και αποτελεί την συνέχιση του έργου Προμηθέας Ι. ΤΟ ΕΡΓΟ: … αποτέλεσε τη συνέχιση του Προμηθέας Ι. Ο στόχος του “Προμηθέας II” ήταν να ενισχυθεί περαιτέρω το...

Διαβάστε Περισσότερα
«Στην γραμμή των οριζόντων» Προγράμματα τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

«Στην γραμμή των οριζόντων» Προγράμματα τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο είχε διάρκεια δύο χρόνια, από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2016. ΤΟ ΕΡΓΟ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» δημιουργήθηκε με σκοπό την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης «Ενίσχυση κοινωνικού κεφαλαίου για την απασχόληση...

Διαβάστε Περισσότερα
«Υποστήριξη των επαγγελματιών και των εθελοντών που εργάζονται με νεοεισερχόμενους πρόσφυγες»

«Υποστήριξη των επαγγελματιών και των εθελοντών που εργάζονται με νεοεισερχόμενους πρόσφυγες»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο είχε διάρκεια ενός μήνα, από 1 Ιουνίου έως 31 Ιουνίου 2016. Οι δράσεις συνεχίστηκαν μετά από τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με την διεθνή ΜΚΟ International Medical Corps. ΤΟ ΕΡΓΟ: Το έργο απευθυνόταν σε επαγγελματίες και εθελοντές που...

Διαβάστε Περισσότερα
Είμαστε όλοι πολίτες – Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους

Είμαστε όλοι πολίτες – Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο είχε διάρκεια 19 μήνες, από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Μάρτιο του 2016. ΤΟ ΕΡΓΟ: Το έργο αφορoύσε στην παροχή υποστηρικτικών, συνοδευτικών και νομικών υπηρεσιών σε θύματα εγκλημάτων μίσους και παρέμβαινε στην αναγνώριση, καταγραφή και...

Διαβάστε Περισσότερα
Προμηθέας: Ταυτοποίηση και Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα

Προμηθέας: Ταυτοποίηση και Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο Προμηθέας ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014. ΤΟ ΕΡΓΟ: Πριν την έναρξη του έργου Προμηθέας τον Φεβρουάριο του 2013, η Ελλάδα δεν είχε κάποια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία αποκατάστασης για θύματα...

Διαβάστε Περισσότερα
10/16, Ανάπτυξη του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας παιδιών και εφήβων

10/16, Ανάπτυξη του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας παιδιών και εφήβων

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο “10/16” είχε διάρκεια δύο ετών, από τον Ιούλιο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2013. ΤΟ ΕΡΓΟ: Το έργο απευθυνόταν σε παιδιά και εφήβους, τις οικογένειές τους και το σχολικό περιβάλλον που ζουν στην Κυψέλη, μια από τις πιο «δύσκολες» γειτονιές...

Διαβάστε Περισσότερα

Δείτε ακόμα τα έργα του
Συν-Ειρμού Τρικάλων

Συν-ειρμός Αθήνα

Ι. Δροσοπούλου 72,  112 57 Αθήνα

w

210 86 16 280, 210 86 16 266

info@syn-eirmos.gr

Συν-ειρμός Τρίκαλα

Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ 18 (περιοχή ΔΕΗ), Τρίκαλα, Ελλάδα

w

24310-73385

km@syn-eirmos.gr

Ακολουθήστε μας

© Copyright 2024 www.shape.com.gr - All Right's Reserved