Συν-ειρμός ΑμΚΕ

Η “Συν-ειρμός” ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στα πεδία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής οικονομίας, της μέριμνας και της ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων.

Βασικός σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προώθηση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Κοινωνικής Οικονομίας με την ευρύτερη διάστασή τους. Ειδικότερα η εταιρεία μεταξύ άλλων αποσκοπεί:

 • στην προαγωγή της υγείας γενικότερα, της ψυχικής υγείας ειδικότερα, καθώς και της κοινωνικής φροντίδας.
 • στην κοινωνική ένταξη / επανένταξη, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ομάδων πληθυσμού που υπόκεινται σε / απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
 • στη δημιουργία ικανών και αναγκαίων συνθηκών για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως μέσου για την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη / επανένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού και την καταπολέμηση των κοινωνικών και χωρικών διακρίσεων.
 • στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας και την εκπαίδευσης με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και οικονομίας.
 • στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων των τοπικών κοινωνιών, της αυτοδιοίκησης, των συνεταιρισμών, των συλλογικών κοινωνικών φορέων και οργανώσεων εθελοντισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Συν-Ειρμός ΑμΚΕ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που είναι τριμελές και εκλέγεται κάθε δύο χρόνια.
Σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

 • Σταματία Γρατσάνη – Πρόεδρος ΔΣ
 • Κωνσταντίνος Φώλιας – Διαχειριστής ΔΣ
 • Μαριάννα Ασημακοπούλου – Μέλος ΔΣ

Τα Στελέχη μας

 • Σταματία Γρατσάνη – PhD Ψυχολόγος,
 • Φώλιας Κωνσταντίνος – Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Μαριάνα Ασημακοπούλου – Μsc Ψυχολόγος
 • Γκιωνάκης Νικος – Μsc Ψυχολόγος

Συν-ειρμός Αθήνα

Ι. Δροσοπούλου 72,  112 57 Αθήνα

w

210 86 16 280, 210 86 16 266

info@syn-eirmos.gr

Συν-ειρμός Τρίκαλα

Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ 18 (περιοχή ΔΕΗ), Τρίκαλα, Ελλάδα

w

24310-73385

km@syn-eirmos.gr

Ακολουθήστε μας

© Copyright 2024 www.shape.com.gr - All Right's Reserved