06/2016 - 07/2016

«Υποστήριξη των επαγγελματιών και των εθελοντών που εργάζονται με νεοεισερχόμενους πρόσφυγες»
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το έργο είχε διάρκεια ενός μήνα, από 1 Ιουνίου έως 31 Ιουνίου 2016. Οι δράσεις συνεχίστηκαν μετά από τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με την διεθνή ΜΚΟ International Medical Corps.

ΤΟ ΕΡΓΟ:

Το έργο απευθυνόταν σε επαγγελματίες και εθελοντές που εργάζονταν στο πεδίο με τους νεοεισερχόμενους πρόσφυγες και είχε ως στόχο την υποστήριξή τους ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά τις προκλήσεις που συνδέονται με την ψυχοκοινωνική στήριξη και τις ανάγκες ψυχικής υγείας αυτών των ανθρώπων.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου χρειάστηκε να αναπτυχθούν παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα εφαρμόζοντας ταυτόχρονα μεικτή μεθοδολογία. Πιο συγκεκριμένα το έργο επικεντρώθηκε:

 • Στην υποστήριξη των επαγγελματιών που εργάζονται στο πεδίο ώστε να αποκτήσουν επίγνωση της αναγκαιότητας της δομημένης και οργανωμένης παρέμβασης στις ανθρωπιστικές κρίσεις
 • Στην εισαγωγή στην ελληνική πραγματικότητα του Psychological First Aid (Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας) του ΠΟΥ ως μιας έγκυρης και
  αποτελεσματικής προσέγγισης για την ανάπτυξη παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα στις ανθρωπιστικές κρίσεις, στόχος που
  επιτεύχθηκε αφενός μέσω της έκδοσης στα ελληνικά του σχετικού υλικού αφετέρου μέσω της διεξαγωγής σχετικών σεμιναρίων
 • Στη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου εργαζομένων γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης
ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο αυτό αποτέλεσε την αρχή για τη διάδοση των «Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας» στο ελληνικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα τα βασικά οφέλη του έργου ήταν:

 • η έκδοση στα ελληνικά του υλικού του ΠΟΥ με θέμα τις «Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας» (Οδηγός για Εργαζομένους στο Πεδίο, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή για την Καθοδήγηση Εργαζομένων στο Πεδίο, συνοδευτικές διαφάνειες) και η ευρεία διάδοσή τους διαμέσου της ανάρτησής τους στον ιστοχώρο του ΠΟΥ, του MHPSS net κλπ
 • η διεξαγωγή δύο εκπαιδευτικών εργαστηρίων με θέμα «Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας» στα οποία συμμετείχαν 60 εργαζόμενοι στο πεδίο
 • η διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού εργαστηρίου για την εκπαίδευση εκπαιδευτών με θέμα «Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας»
 • η δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου εργαζομένων για ζητήματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Το ζήτημα με το οποίο κατά προτεραιότητα ασχολήθηκε το δίκτυο ήταν η οργάνωση των παραπομπών. Για το σκοπό αυτό οργανώθηκαν και διεξήχθησαν τρία εργαστήρια
 • η διάδοση του έργου του Βαβέλ διαμέσου της έκδοσης και κυκλοφορίας πολύγλωσσων ενημερωτικών εντύπων.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ελληνική αποστολή της Μ.Κ.Ο. International Medical Corps που αξιοποίησε δωρεά του δικτύου START (HB) .

Συν-ειρμός Αθήνα

Ι. Δροσοπούλου 72,  112 57 Αθήνα

w

210 86 16 280, 210 86 16 266

info@syn-eirmos.gr

Συν-ειρμός Τρίκαλα

Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ 18 (περιοχή ΔΕΗ), Τρίκαλα, Ελλάδα

w

24310-73385

km@syn-eirmos.gr

Ακολουθήστε μας

© Copyright 2024 www.shape.com.gr - All Right's Reserved