Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ” Μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες

Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ” Μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες

Το Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ” έχει στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών ψυχικής υγείας μεταναστών, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ” είναι: διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ψυχικών...
Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και παιδο – ψυχιατρικών υπηρεσιών

Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και παιδο – ψυχιατρικών υπηρεσιών

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η αρχική διάρκεια του προγράμματος ήταν ένα έτος με έναρξη υλοποίησης τον Αύγουστο του 2016, εν συνεχεία το πρόγραμμα δέχθηκε τρίμηνη παράταση έως και Νοέμβριο του 2017 και πρόσφατα υπεγράφη συνέχιση του έργου έως και τον Δεκέμβριο του 2018. ΤΟ...
Μοντέλα για την συμμετοχή των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στην υγεία

Μοντέλα για την συμμετοχή των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στην υγεία

ΠΕΡIΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ: Το έργο MyHealth ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017 και έχει διάρκεια τριών ετών. TΟ EΡΓΟ: Ο κύριος σκοπός του έργου MyHealth είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων, που ήρθαν πρόσφατα στην Ευρώπη, στην υγειονομική...
Following their footsteps – Ακολουθώντας τα βήματά τους

Following their footsteps – Ακολουθώντας τα βήματά τους

https://www.epim.info/ΠΕΡIΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ: Το έργο “Ακολουθώντας τα βήματά τους” ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2017. ΤΟ ΕΡΓΟ: Είχε ως στόχο την ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των...
Παροχή εκπαίδευσης και εποπτείας σε προσωπικό του ΔΟΜ

Παροχή εκπαίδευσης και εποπτείας σε προσωπικό του ΔΟΜ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το έργο είχε διάρκεια από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2017. ΤΟ ΕΡΓΟ: Το έργο είχε δύο βασικούς στόχους: Την παροχή εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και εποπτείας στους επαγγελματίες που εργάζονται σε καθημερινή βάση στις Ανοιχτές...