2016 - σήμερα

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Τρικάλων

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άλλα άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες κατηγορίες.

Ταυτόχρονα, είναι και “μονάδα ψυχικής υγείας” εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας, καθόσον με τη λειτουργία του συμβάλλει στη θεραπεία και την (κατά το δυνατόν) οικονομική αυτάρκεια των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Όπως όλοι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι συνεταιρισμός ιδιωτικού δικαίουμε περιορισμένη ευθύνη των μελών του.

Αποβλέπει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ έχει εμπορική ιδιότητα και μπορεί να αναπτύξει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Τα μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

  • Ψυχικά ασθενείς, σε ποσοστό τουλάχιστον 35%.
  • Εργαζόμενοι στο χώρο ψυχικής υγείας, σε ποσοστό το πολύ 45%.
  • Δημοτικές επιχειρήσεις, εταιρίες και φυσικά πρόσωπα, σε ποσοστό το πολύ 20%.

Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως κατηγορίας, συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων του Συνεταιρισμού ισότιμα με μια (1) ψήφο.

Η πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων, με δραστηριότητα που καλύπτει το εύρος του Νομού Τρικάλων, ξεκίνησε από ομάδα ευαισθητοποιημένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας, από φορείς κοινωνικής οικονομίας, φορείς αυτοδιοίκησης, κοινωνικά αλληλέγγυους ιδιώτες και επιχειρήσεις και από άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, για την μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και επικουρικά από τις διατάξεις του Ν. 4430/2016 για την «Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία».

Συστήθηκε Ομάδα Πρωτοβουλίας και ξεκίνησαν ευρύτατες συναντήσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης φορέων, στελεχών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Οι φορείς

Φορείς που συμμετείχαν στην Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη σύσταση του Συνεταιρισμού ήταν:

  • Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Συν-ειρμός”
  • Η Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας
  • Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Τρικκαίων “e-TrikalaA.E.”
  • Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Επιμελητηρίου Τρικάλων “ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ A.E.”
  • Ο Ξενώνας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων “ΠΥΞΙΔΑ“, αλλά και πολλά στελέχη μονάδων υγείας της περιοχής.

cooptrikala.gr

Συν-ειρμός Αθήνα

Ι. Δροσοπούλου 72,  112 57 Αθήνα

w

210 86 16 280, 210 86 16 266

info@syn-eirmos.gr

Συν-ειρμός Τρίκαλα

Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ 18 (περιοχή ΔΕΗ), Τρίκαλα, Ελλάδα

w

24310-73385

km@syn-eirmos.gr

Ακολουθήστε μας

© Copyright 2024 www.shape.com.gr - All Right's Reserved