2014 - 2019

Κοινωνικό εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων

Το Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων παρέχει σίτιση σε άπορους και άστεγους, αναπτύσσοντας πολιτικές συλλογής προϊόντων από εργαστήρια – βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς επίσης και από τους πολίτες.

Στεγάζεται στον 1ο όροφο της παλιάς πτέρυγας του Νοσοκομείου Τρικάλων, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, που πληροί τις υγειονομικές προϋποθέσεις ασφαλούς διανομής φαγητού.

Για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Κοινωνικού Εστιατορίου (Συσσίτιο) του Δήμου Τρικκαίων, ο ΚΟΙΣΠΕ Τρικάλων φρόντιζε:

  • Να εξασφαλίζεται η τροφοδοσία γευμάτων σε τουλάχιστον 150 ωφελουμένους σε ημερήσια βάση.
  • Να λειτουργεί με σταθερό ωράριο από 11:00 έως 15:00 και από Δευτέρα έως Κυριακή.
  • Να απασχολείται το απαιτούμενο κατάλληλο προσωπικό.
  • Να διαθέτει πολιτική συλλογής πλεοναζόντων προϊόντων από εργαστήρια-βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων (αρτοποιεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ζαχαροπλαστεία, κ.λπ.), από ιδρύματα που λειτουργούν στην πόλη των Τρικάλων (Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Σωφρονιστικό Κατάστημα), καθώς επίσης κι από πολίτες.
  • Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα προϊόντα, διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων, κ.λπ.).
  • Να διασυνδέεται και να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες δομές βασικών αγαθών του Δήμου, καθώς επίσης και με το υπό σύσταση Κέντρο Κοινότητας.
  • Να υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές προσέλκυσης εθελοντών.

cooptrikala.gr

Συν-ειρμός Αθήνα

Ι. Δροσοπούλου 72,  112 57 Αθήνα

w

210 86 16 280, 210 86 16 266

info@syn-eirmos.gr

Συν-ειρμός Τρίκαλα

Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ 18 (περιοχή ΔΕΗ), Τρίκαλα, Ελλάδα

w

24310-73385

km@syn-eirmos.gr

Ακολουθήστε μας

© Copyright 2024 www.shape.com.gr - All Right's Reserved