9/2007 - 8/2008

Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των ΜΚΟ

“Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων”

Η Αμκε “Κοινωνική Αλληλεγγύη” έχει αναλάβει την υλοποίηση 5 Σχεδίων Δράσης βάσει της υπ’αρ. 174678/02.03.2007 Απόφασης Επιχορήγησης του Γ.Γ. Διαχ/σης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπ. Απασχόλησης & Κ.Π., το οποίο εντάσσεται στο Έργο «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» του Μέτρου 6 του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.
Τα σχέδια θα υλοποιηθούν από την 01.09.2007 έως την 31.08.2008

Σχέδιο δράσης 1
“Δράσεις «εμβολιασμού» για καταπολέμηση «στίγματος» και κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στα Τρίκαλα”
κατά τη διάρκεια της δράσης θα παραχθούν τα εξής προϊόντα:

 • Έντυπο ενημερωτικό υλικό για θέματα ψυχικής υγείας – ψυχικής διαταραχής
 • 2 Εκδηλώσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (Ημερίδες)
 • Workshop – Εργαστήρια “εμβολιασμού” ανθρώπων – “κλειδιά”
 • 30 Ατομικές συνεδρίες

Σχέδιο δράσης 2
“Δράσεις «εμβολιασμού» για καταπολέμηση «στίγματος» και κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στο Αιγάλεω”
κατά τη διάρκεια της δράσης θα παραχθούν τα εξής προϊόντα:

 • Έντυπο ενημερωτικό υλικό για θέματα ψυχικής υγείας – ψυχικής διαταραχής
 • 2 Εκδηλώσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (Ημερίδες)
 • 2 Workshop – Εργαστήρια “εμβολιασμού” ανθρώπων – “κλειδιά”
 • 30 Ατομικές συνεδρίες

Σχέδιο δράσης 3
“Προαγωγή ψυχικής υγείας για την ομαλή κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη οικονομικών μεταναστών στην Αθήνα”
κατά τη διάρκεια της δράσης θα παραχθούν τα εξής προϊόντα:

 • Έντυπο ενημερωτικό υλικό για θέματα ψυχικής υγείας-ψυχικής διαταραχής και υπηρεσίες ψυχικής υγείας
 • 2 Εκδηλώσεις Ενημέρωσης με διαφορετικούς πληθυσμούς μεταναστών
 • 4 Workshop – Εργαστήρια με διαφορετικούς πληθυσμούς μεταναστών
 • 40 Ατομικές ή Ομαδικές συνεδρίες

Σχέδιο δράσης 4
“Υποστήριξη διαδικασίας σύστασης Κοινωνικού Συνεταιρισμού (ΚοιΣΠΕ) για την επαγγελματική ενσωμάτωση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας”
κατά τη διάρκεια της δράσης θα παραχθούν τα εξής προϊόντα:

 • Έντυπο ενημερωτικό υλικό για τη σύσταση και λειτουργία του ΚοιΣΠΕ
 • Συναντήσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – κινητοποίησης
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο και Καταστατικό ΚοιΣΠΕ (από εθελοντές επαγγελματίες μελετητές)
 • Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (στα Μελίσσια)

Σχέδιο δράσης 5
“ΕυArt: Δράσεις πολιτισμού για / από άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας”
κατά τη διάρκεια της δράσης θα παραχθούν τα εξής προϊόντα:

 • Οργάνωση καλλιτεχνικών εργαστηρίων και ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων.
 • Προετοιμασία και διεξαγωγή mini festival στο Δήμο Χολαργού.
 • Κινητοποίηση τοπικών φορέων για συμμετοχή.
 • Μαγνητοσκόπηση δραστηριοτήτων, διεξαγωγή συνεντεύξεων με χρήστες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
 • Δημιουργία ταινίας με το παραχθέν υλικό και διακίνησή της σε μορφή DVD.

Συν-ειρμός Αθήνα

Ι. Δροσοπούλου 72,  112 57 Αθήνα

w

210 86 16 280, 210 86 16 266

info@syn-eirmos.gr

Συν-ειρμός Τρίκαλα

Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ 18 (περιοχή ΔΕΗ), Τρίκαλα, Ελλάδα

w

24310-73385

km@syn-eirmos.gr

Ακολουθήστε μας

© Copyright 2024 www.shape.com.gr - All Right's Reserved