ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί στα γραφεία της (Συγγρού 32, 1ος όροφος),  καθώς και στην ιστοσελίδα  www.syn-eirmos.gr  οι Πίνακες Κατάταξης που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Τρικάλων»,  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041509, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, (Ανακοίνωση Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 60/6-9-2019).

Τυχόν ενστάσεις (με τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986) μπορούν να κατατεθούν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών (δηλ. έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου), από 10:00 έως 13:00, στα γραφεία της ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε (Συγγρού 32, 1ος όροφος), ή να αποσταλούν με κούριερ, (η οποία θα πρέπει να έχει φτάσει στον παραλήπτη έως τις 13μ.μ. της 27ης  Σεπτεμβρίου), στη διεύθυνση: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε, Συγγρού 32, 1ος όροφος, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Συν-ειρμός Αθήνα

Ι. Δροσοπούλου 72,  112 57 Αθήνα

w

210 86 16 280, 210 86 16 266

info@syn-eirmos.gr

Συν-ειρμός Τρίκαλα

Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ 18 (περιοχή ΔΕΗ), Τρίκαλα, Ελλάδα

w

24310-73385

km@syn-eirmos.gr

Ακολουθήστε μας

© Copyright 2024 www.shape.com.gr - All Right's Reserved