ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, Κοινωνικού Λειτουργού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31/10/2023, για την υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Τρικάλων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041509 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας και συγκεκριμένα του Υποέργου «Ενίσχυση της λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Τρικάλων για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας».

ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Συν-ειρμός Αθήνα

Ι. Δροσοπούλου 72,  112 57 Αθήνα

w

210 86 16 280, 210 86 16 266

info@syn-eirmos.gr

Συν-ειρμός Τρίκαλα

Δ. ΕΞΑΡΧΟΥ 18 (περιοχή ΔΕΗ), Τρίκαλα, Ελλάδα

w

24310-73385

km@syn-eirmos.gr

Ακολουθήστε μας

© Copyright 2024 www.shape.com.gr - All Right's Reserved