Άλλα Προγράμματα

Print
PDF
Jun
24

10-16

Author // Administrator

Έργο

«Ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου για τη βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας σε παιδιά και έφηβους»

Τίτλος

“10/16”

Στόχοι

Βασικούς στόχους του έργου αποτελούν

α) η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών ηλικίας 10-16 ετών, ανεξαρτήτως καταγωγής, μέσω της ενδυνάμωσης του κοινωνικού κεφαλαίου στην περιοχή της Κυψέλης και των όμορων περιοχών καθώς και

β) η αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά μεταναστών ηλικίας 10-16 ετών.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

1. Χαρτογράφηση κοινοτικών πόρων στην περιοχή της Κυψέλης και αναλυτική συλλογή πληροφοριών για κάθε κοινοτικό πόρο

2. Εκτίμηση αναγκών των σχολικών κοινοτήτων στην περιοχή της Κυψέλης (δημοτικά και γυμνάσια)

3. Δραστηριοποίηση και υποστήριξη σχολικών κοινοτικών πόρων σε ζητήματα που αφορούν την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους 10-16 ετών

4. Δραστηριοποίηση και υποστήριξη κοινοτικών πόρων (πλην των σχολείων)

5. Ψυχοκοινωνικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά μεταναστών ηλικίας 10-16 σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, καθώς και στις οικογένειές τους.

Κινητοποίηση κοινοτικών πόρων

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος “10/16” προωθείταιπολύπλευρη συνεργασία με φορείς, συλλογικότητες και πολίτες, που δρουν στην περιοχή και επιδιώκουν παρόμοιους στόχους.

Έτσι επιδιώκεται η ενεργός συνεργασία με:

· Σχολικές κοινότητες

· ΝΠΙΔ και ΜΚΟ με παρεμφερή δράση.

· Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων

· Οργανωμένες κοινότητες μεταναστών

· Φορείς και μονάδες του ΕΣΥ

· Εκκλησία

· Τοπικούς ή/και υπερτοπικούς συλλόγους και κοινωνικές συλλογικότητες (π.χ. αθλητικοί, πολιτισμού, αλληλεγγύης)

· Άλλους (φροντιστήρια, εθελοντές, κινηματογράφους, θέατρα, καταστήματα κ.λ.π.)

Διάρκεια

Το έργο έχει διετή ορίζοντα υλοποίησης (Ιούλιος 2011-Ιούνιος 2013)

Χρηματοδότηση

Για τη χρηματοδότηση του Έργου έχει εξασφαλιστεί δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος από το πρόγραμμα «Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων». Η χρηματοδότηση αφορά στη μισθοδοσία του προσωπικού που εργάζεται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο έργο (1 παιδοψυχίατρος μερικής απασχόλησης, 3 ψυχολόγοι, 1 διαμεσολαβητής, 1 εργοθεραπευτής, 1 στέλεχος διοικητικής υποστήριξης), την συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την εποπτεία.

Print
PDF
Jun
24

Κέντρο Ημέρας "Ρόπτρο"

Author // Administrator

Το Κέντρο Ημέρας είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, απασχόλησης και θεραπευτικής φροντίδας.

Απευθύνεται σε ενήλικες με χρόνιες ψυχικές διαταραχές που ζουν στην πόλη των Τρικάλων.

Έχει σαν στόχο:

 • να βοηθήσει, ώστε να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες τα άτομα με ψυχικές διαταραχές
 • να βελτιώσει τις δεξιότητες της καθημερινής τους διαβίωσης

Το Κέντρο Ημέρας συνεργάζεται με το σύνολο των φορέων της πόλης που σχετίζονται με την Υγεία, την Κοινωνική προστασία και φροντίδα, την Αυτοδιοίκηση και την Εκπαίδευση, με στόχο τη συγκρότηση δικτύων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Στελεχώνεται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές.

Στο  Κέντρο Ημέρας λειτουργούν προγράμματα για:

 • Αξιολόγηση των αναγκών και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης
 • Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 • Υποστήριξη των οικογενειών των ατόμων με ψυχική διαταραχή με εφαρμογή ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων (π.χ. ψυχοεκπαίδευση)
 • Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
 • Προώθηση στην απασχόληση και την εργασιακή ένταξη
 • Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες


Το Κέντρο Ημέρας παρέχει επίσης:

 • Εκπαίδευση εθελοντών
 • Προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές


Το Κέντρο Ημέρας:

 • Διασφαλίζει πλήρως το ιατρικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα
 • Παρέχει όλες τις υπηρεσίες του δωρεάν

 

Ώρες λειτουργίας από Δευτέρα - Πέμπτη 10:00 - 13:00

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
24310 – 73385,    24310 – 39388
Από τις 10:00 - 13:00

Κέντρο Ημέρας « Ρόπτρο»
Καλαμπάκας 28 & Αμπάτης

Τρίκαλα