ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Έγγραφα

Εμφάνιση κατά : Όνομα | Ημερομηνία | Θεάσεις [ Άνοδος ]

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 09.01.2012
Ημερομηνία επεξεργασίας: 25.09.2012
Μέγεθος Αρχείου: Άδειασμα
Αποθηκεύσεις: 1011

Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες) και το Ελληνικό Κέντρο
Κοινωνικής Διαμεσολάβησης οργανώνουν εντατικό σεμινάριο εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση. Το
σεμινάριο έχει διάρκεια 20 ωρών και μπορούν να το παρακολουθήσουν έως 20 άτομα. Κατά την ολοκλήρωσή
του θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 16.04.2013
Ημερομηνία επεξεργασίας: 16.04.2013
Μέγεθος Αρχείου: Άδειασμα
Αποθηκεύσεις: 219

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 14.10.2011
Ημερομηνία επεξεργασίας: 25.09.2012
Μέγεθος Αρχείου: Άδειασμα
Αποθηκεύσεις: 504

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CHRISTMAS BAZAAR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CHRISTMAS BAZAAR

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 10.12.2013
Ημερομηνία επεξεργασίας: 13.05.2014
Μέγεθος Αρχείου: Άδειασμα
Αποθηκεύσεις: 147

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Δημοφιλές!
Ημερομηνία Προσθήκης: 27.04.2012
Ημερομηνία επεξεργασίας: 27.04.2012
Μέγεθος Αρχείου: Άδειασμα
Αποθηκεύσεις: 474
Σελίδα 1 από 3