Εκτύπωση
PDF
Ιουλ
27

Βοήθεια στο σπίτι

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013

ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3068/66923/04.05.2010

ΧΡΟΝΟΔ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01.05.2010 - 31.12.2010

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 98.319,00€