Εκτύπωση
PDF
Δεκ
06

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-Οδηγός για εργαζόμενους στο πεδίο

Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ με τη στήριξης της ελληνικής αποστολής της International Medical Corps συνεργάστηκαν για την ελληνική έκδοση του Οδηγού Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας -Οδηγός για εργαζόμενους στο πεδίο.

Οι Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας συνιστούν την πρώτη απάντηση στην προσπάθεια αντιμετώπισης  των άμεσων ψυχοκοινωνικών συνεπειών μετά από ανθρωπιστικές κρίσεις και φυσικές καταστροφές. Η σπουδαιότητα των Α’ Βοηθειών Ψυχικής Υγείας φαίνεται από το γεγονός πως η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας που γιορτάστηκε όπως κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου ήταν αφιερωμένη ακριβώς σε αυτό το ζήτημα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την Ελληνική Έκδοση του Οδηγού σε pdf